Chiếc hộp vô dụng nhất thế giới

Chiếc hộp dành cho những người rỗi việc nhất thế giới.

Số hóa Chủ nhật, 4/1/2015, 00:00 (GMT+7)