Đừng lạm dụng Google Glass

Kính thông minh Google Glass có thể mang đến nhiều tiện ích nhưng không phải nó sẽ có lợi trong mọi trường hợp.

Số hóa Thứ bảy, 14/6/2014, 06:45 (GMT+7)