Kỷ lục nhắn tin nhanh nhất thế giới được phá vỡ với iPhone 6 Plus

Tổ chức Guinness World Record đã ghi nhận thành tích soạn tin nhắn nhanh nhất của Marcel Fernandes Filho, 17 tuổi, với thời gian 17 giây nhờ sự trợ giúp của iPhone 6 Plus và bàn phím Flesky.

Số hóa Thứ bảy, 22/11/2014, 03:05 (GMT+7)