Lừa chủ cửa hàng rồi xách đồ chạy như bay ra ngoài

Giả vờ nhờ lấy một món đồ, hai tên trộm vội bỏ chạy sau khu chủ cửa hàng quay lưng.

Số hóa Chủ nhật, 1/3/2015, 00:00 (GMT+7)