Nhặt được của rơi có trả lại người đánh mất?

Video thử phản ứng của người đi đường khi người phía trước làm rơi tiền.

Số hóa Chủ nhật, 17/7/2016, 07:55 (GMT+7)