So sánh màn hình khóa iPhone chạy iOS 9 và iOS 10

Với iOS 10, Apple thay thế nút Slide to unlock (trượt để mở khóa) bằng thông báo Press home to open (nhấn nút Home để mở).

Đình Nam

Số hóa Thứ tư, 15/6/2016, 15:04 (GMT+7)