Sự khác biệt giữa Black Friday ở Mỹ và ở Anh

Trong lễ hội giảm giá lớn nhất năm, nhiều cuộc ẩu đả đã xảy ra ở Mỹ, trong khi tại Anh, mọi người bình thản xếp hàng.

Số hóa Chủ nhật, 29/11/2015, 00:00 (GMT+7)