'Sư phụ' của xe nâng hàng

Chiếc xe nâng hàng được nâng bởi một chiếc xe khác.

Số hóa Chủ nhật, 20/7/2014, 00:00 (GMT+7)