Sư tử mở cửa xe của khách du lịch

Những người khách khiếp đảm khi con sư tử mở được cửa sau.

Số hóa Chủ nhật, 8/3/2015, 00:00 (GMT+7)