Thanh niên gặp hoạ khi đi qua dòng nước cuốn

Người thanh niên không làm chủ được tay lái và bị dòng nước cuốn đi.

Số hóa Chủ nhật, 15/3/2015, 00:24 (GMT+7)