Thay đổi trạng thái làm việc dễ dàng trên Facebook

Chỉ cần xóa cụm từ ustart=1 trên đường dẫn là trạng thái làm việc dễ dàng bị thay đổi.

Số hóa Thứ sáu, 20/11/2015, 15:31 (GMT+7)