Video mở đầu sự kiện ra mắt dòng sản phẩm LG Signature

Video mở đầu sự kiện ra mắt dòng sản phẩm Signature

Số hóa Thứ tư, 16/3/2016, 16:16 (GMT+7)