Xây dựng cả hệ thống tàu trượt roller-coaster để bán nhà

Nhằm giới thiệu thiết kế căn nhà cho khách mua, chủ nhân ngôi nhà đã tạo hẳn một hệ thống tàu trượt. Video này nhanh chóng đạt tới 50 triệu lượt xem chỉ tính riêng trên Facebook.

Số hóa Chủ nhật, 17/5/2015, 00:00 (GMT+7)