Xe hỏng tứ phía vẫn chạy trên đường

Chuyện chỉ có ở Pakistan.

Số hóa Chủ nhật, 24/7/2016, 02:52 (GMT+7)