Bài tập cho bờ lưng thon gợi cảm

9X mê gym Thạch Thảo hướng dẫn bài tập săn chắc phần lưng dành cho bạn nữ mê gym, bắt đầu bằng 2-3 bài tâp bụng, rồi tập lưng và kết thúc bằng 10-15 phút HIIT.

Sức khỏe Thứ ba, 29/3/2016, 09:43 (GMT+7)