Bị quả tạ đè ngã

Đừng phấn khích sớm với mức tạ mình nâng được khi chưa về đến chỗ ngồi.

Sức khỏe Thứ bảy, 19/12/2015, 15:02 (GMT+7)