Cụ ông ngất sau khi nâng tạ

Tuổi già vẫn tập gym được nhưng phải lượng sức mình.

Sức khỏe Thứ bảy, 19/12/2015, 15:03 (GMT+7)