Động tác yoga ngồi nghiêng lườn

Bài tập nghiêng lườn giảm mỏi vai do huấn luyện viên Thu Xinh hướng dẫn.

Sức khỏe Thứ tư, 17/2/2016, 14:43 (GMT+7)