Ngã ngửa bởi đôi tạ quá nặng

Nâng tạ nặng quá sức dễ làm bạn ngã.

Sức khỏe Thứ bảy, 19/12/2015, 15:02 (GMT+7)