Tại sao Đại Tây Dương không có rắn biển?

Có hai nguyên nhân chính liên quan đến nước khiến rắn biển, dù hiện diện ở nhiều đại dương trên thế giới, lại không thể xâm chiếm Đại Tây Dương.

Video Thứ năm, 13/6/2024, 00:00 (GMT+7)