VnExpress
Background Video

Tin tặc có thể dò mật khẩu qua sóng não

Các nhà khoa học Mỹ phát hiện tin tặc có thể dò mật khẩu sử dụng thuật toán đọc mô hình sóng não qua tai nghe điện não đồ.
Khoa học  21:00 - 7/7/2017
 
 
 Tags

sóng não

tai nghe

điện não đồ

tin tặc

tấn công mạng

mật khẩu

chơi game

 
vnexpress