Đặc nhiệm Nga diễn tập

Thế giới Thứ hai, 28/3/2011, 11:31 (GMT+7)