Đại lễ trên Thiên An Môn

Thế giới Thứ năm, 1/10/2009, 09:53 (GMT+7)

Loading