Đại tướng Mỹ ngất trước Quốc hội

Thế giới Thứ tư, 16/6/2010, 11:37 (GMT+7)