Airbus giới thiệu máy bay trong suốt

Thế giới Thứ ba, 14/6/2011, 15:22 (GMT+7)