Đấu sĩ bò bỏ chạy khi đang biểu diễn

Thế giới Thứ tư, 16/6/2010, 15:03 (GMT+7)