Bản tin về lần chạy thử thứ 7 của tàu Shi Lang

Hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc mang tên Shi Lang vừa kết thúc chuyến chạy thử thứ 7 trên biển.

Thế giới Thứ hai, 4/6/2012, 10:57 (GMT+7)