Bão đổ bộ Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines

Thế giới Thứ sáu, 16/7/2010, 16:59 (GMT+7)