Bạo động bùng lên tại Kyrgyzstan

Thế giới Chủ nhật, 13/6/2010, 10:06 (GMT+7)