Bạo động trên đường phố Bangkok

Thế giới Thứ tư, 26/11/2008, 14:50 (GMT+7)