Binh chủng đạn đạo Triều Tiên ra mắt

Phần diễu hành của binh chủng đạn đạo và các loại vũ khí, khí tài đặc biệt thu hút sự chú ý trong lễ diễu binh của Triều Tiên

Thế giới Chủ nhật, 15/4/2012, 10:39 (GMT+7)

Loading