Bộ trưởng Nhật gà gật

Thế giới Thứ ba, 17/2/2009, 09:13 (GMT+7)