Bom đạn nổ tại Tripoli

Thế giới Chủ nhật, 20/3/2011, 09:52 (GMT+7)

Tags: