Bom nổ ở Jakarta

Thế giới Thứ sáu, 17/7/2009, 09:42 (GMT+7)