BP bơm bùn lấp giếng dầu

Thế giới Thứ sáu, 28/5/2010, 16:41 (GMT+7)