Bush giã biệt Washington

Thế giới Thứ tư, 21/1/2009, 08:44 (GMT+7)