Bush nói nhịu ở APEC

Thế giới Thứ bảy, 8/9/2007, 09:48 (GMT+7)