Các nhà sư Trung Quốc tìm kiếm nạn nhân động đất

Thế giới Thứ bảy, 17/4/2010, 08:56 (GMT+7)