Các nhà tài trợ cung cấp thực phẩm miễn phí cho người biểu tình "Chiếm phố Wall"

Các nhà tài trợ phát thực phấm cho người biểu tình

Thế giới Thứ hai, 10/10/2011, 05:20 (GMT+7)

Tags: