Cảnh hoang tàn tại Otsuchi

Thế giới Thứ bảy, 26/3/2011, 10:34 (GMT+7)