Cảnh hoang tàn tại Pleasant Grove

Bão tàn phá mọi thứ ở thành phố Pleasant Grove

Thế giới Thứ sáu, 29/4/2011, 09:29 (GMT+7)

Tags: