Cảnh hoang tàn tại thành phố Unosumai

Thế giới Thứ sáu, 18/3/2011, 21:30 (GMT+7)