Cảnh động đất Haiti từ trên cao

Thế giới Thứ sáu, 15/1/2010, 08:54 (GMT+7)