Cảnh sát Thái Lan học đỡ đẻ

Cảnh sát Thái Lan tham dự khóa huấn luyện về đỡ đẻ ở bệnh viện Bangkok.

Thế giới Thứ sáu, 16/3/2012, 00:00 (GMT+7)