Cầu vịnh Giao Châu ở Trung Quốc

Thế giới Thứ bảy, 2/7/2011, 13:03 (GMT+7)