Chạy trốn sóng thần

Những người Nhật chạy trốn sóng thần trong tuyệt vọng, trong khi con sóng hung dữ đuổi theo sát gót.

Thế giới Thứ sáu, 9/3/2012, 11:23 (GMT+7)