Cháy trung tâm nghệ thuật Matxcova

Thế giới Thứ sáu, 16/7/2010, 10:04 (GMT+7)