Chiến đấu cơ lượn sát cao ốc New York

Thế giới Thứ ba, 28/4/2009, 08:09 (GMT+7)