Chiến đấu cơ tàng hình Trung Quốc cất cánh

Thế giới Thứ ba, 11/1/2011, 16:27 (GMT+7)

Loading