Chính khách nhảy múa trên trường quay

Thế giới Thứ ba, 19/4/2011, 14:49 (GMT+7)